แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

บอร์ดย่อย

[-] แผนการจัดการเรียนรู้รวม

[-] แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

[-] แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

[-] แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

[-] แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

[-] แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

[-] แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ

[-] แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

[-] แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

[-] แผนการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย

[-] แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

[-] แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์

หัวข้อ

<< < (11/16) > >>

[1] ขอแผนจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ ป.5 ด้วยค่ะ

[2] ขอ Gogo loves english ป.4 กะ ป.5 ด้วยสิคับ

[3] แผนภาษาไทย ม.2

[4] ขอแผนการสอนวิทยาศาสตร์ป.2หน่อยค่ะน้องadmin

[5] ขอแผนคอมพิวเตอร์ ม.1- ม.3 ด้วยครับ (กำลังฝึกสอน)

[6] ขอแผนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ป.5-6 ของ สสวท. ด้วยค้า

[7] ขอแผนการสอนของ กศน. หน่อยคับ

[8] ขอแผนการจัดการเรียนรู้

[9] แผนจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว