แผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

บอร์ดย่อย

[-] แผนการจัดการเรียนรู้รวม

[-] แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย

[-] แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์

[-] แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

[-] แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

[-] แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

[-] แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ

[-] แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพฯ

[-] แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

[-] แผนการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย

[-] แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

[-] แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์

หัวข้อ

<< < (7/16) > >>

[1] ขอแผนการจัดการเรียนรู้ แนะแนว, ลูกเสือ ม.1-3 ภาษาอังกฤษ ม.1-3 ค่ะ

[2] ขอแผนพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารี ม 1 & 2 & 3 นะคะ

[3] ขอแผนคอมพิวเตอร์ ม. 2 ด้วยครับ (ขอบพระคุณมาก)

[4] ขอแผน วอลเลย์บอล

[5] ขอหลักสูตรภาษาจีนทุกระดับด้วยค่ะ

[6] ขอแผนพัฒนาผู้เรียน ป.3 ค่ะ

[7] ขอแผนการสอนภาษาไทย ป.1 ของ พว. หน่อยครับ

[8] ขอไฟล์ซีดีประกอบการสอนgogo loves english ป.5 หน่อยนะคับ

[9] ขอแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.4-5 คณิตศาสตร์ ป.5-6 หน่อยค่ะ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว